Kvinner til kvinner

Bergen Soroptimistklubb i samarbeid med Empo - flerkulturelt ressurssenter, Kirkens Bymisjon. Innvandrerkvinner og soroptimister møtes til månedlige temakvelder der deltakernes ulike yrkestilhørighet, kulturforskjeller og likheter brukes som ressurser.

SAMLINGER

Målsettinger:

  • Bygge nettverk og vennskap mellom norske kvinner og minoritetskvinner
  • Fremme deltagelse i samfunns- og arbeidsliv
  • Opparbeide gjensidighet, tillit og tilhørighet i fellesskapet
  • Styrke deltagerne og deres nettverk gjennom dialog og samhandling mellom ulike kulturer der deltagernes egenverdi er sentralt
  • Gjøre deltagerne mer bevisst sine skjulte ressurser, økt selvtillit og tro på seg selv - slik at hver enkelt kan få mer kraft til å realisere sine drømmer
  • Rekruttere flere soroptimister med minoritetsbakgrunn

Prosjektet har også sin egen facebook-gruppe

Koordinatorer:
Ragnhild Aak Skajaa, ragnhild@skajaa.com fra klubben og
Tahereh Mirghafari, taherehmirghafari@yahoo.com fra Empo

Prosjektet, som varte fra 2014 til 2016, ble etablert med utgangspunkt i prosjektet 5 til 5

Les mer om Empo