Tidligere prosjekter

5 til 5   (2009 - 2014) 
Bergensklubben i samarbeid med Empo flerkulturelt ressurssenter, Kirkens Bymisjon. 
Fem innvandrerkvinner og fem soroptimister møttes for felles aktiviteter (diskusjoner, matlaging, studiearbeid, turer), noen ganger flere sammen og andre ganger to og to. 
Målsettinger:
- Gjensidig kunnskapsutveksling mellom likeverdige
kvinner fra ulike kulturer
- Bryte ned fordommer og stereotypier som skaper
hindre for dialog
- Styrke nettverk og knytte vennskapsbånd mellom
soroptimister og innvandrerkvinner
- Få flere medlemmer med minoritetsbakgrunn

Kontaktpersoner:
Marit Nergaard Aas, maritnaas@hotmail.com 
Dora Poni Loro, poni.loro@yahoo.com

Videreutviklet til prosjektet Kvinner til kvinner

 

Kjolesalg

Soroptimistenes K J O L E S A L G  ble arrangert i 2013, 2014 og 2015 på Kafe Magdalena, Kong Oscarsgt. 5

Inntektene fra salget gikk til soroptimistenes utdanningsprosjekter i Afrika Hope Through Education i Sør-Sudan og Utdanningsfondet

Arrangementet var en del av Internasjonal Uke 2015

 

Se bilder fra kjolesalgene i 2014 og 2013 !


Stojanka
   (2005 - 2010)
Stojanka fra Bosnia har fått behandling for alvorlig leppe-
kjeve-ganespalte ved Universitetet i Bergen / Haukeland universitetssykehus.
Kontaktperson: Lone Gjelvik, lone@gjelvik.no
Bergens Tidende hadde flere reportasjer om Stojanka:
5. mai 2007   11. august 2007   16. april 2011

SIerra   (2007 - 2011)
SIs prosjekt i Sierra Leone

Fistula   (2009)
Økonomisk støtte for å kunne gi flere kvinner som lider av fistula operasjoner ved sykehus i Etiopia.
Inntekter fra julemarked 2009 med produkter laget av klubbmedlemmer ble gitt til dette formålet.
Kontaktperson: Marit Nergaard Aas, maritnaas@hotmail.com

Utdanning for afrikansk kvinne   (2009 - 2011)
Økonomisk støtte, via lege Paul Egil Gravem,  til en ung kvinnes utdanning i Etiopia.
Kontaktperson: Siren Hammer Østvold, siren.ostvold@iko.uib.no

Den Internasjonale Barnehage   (1987 - 1990 (1992))
Hjelp til å få bygget et eget hus for Den Internasjonale Barnehage på Landås i Bergen
Kontaktperson:  Devi Pandey, pandey.devi@gmail.com
Portrettintervju med Devi Pandey i BT Magasinet 17. mars 2012

 

Noen av deltakerne i prosjektet 5 til 5 - et samarbeid mellom Empo flerkulturelt ressurssenter og Bergen Soroptimistklubb
Støttekonsert for Stojanka i Logen 2007 Arrangementskomite: Britt Nordgreen, Siren Hammer Østvold, Lone Gjelvik, Laila Kismul, Ragnhild Aak Skajaa, Torhild Larsen
Soroptimist Devi Pandey er leder av Den Internasjonale Barnehage