Prosjekter vi støtter

I tillegg til klubbens prosjekter støtter vi også:

Utdanningsfondet
(1985 -)
Norske soroptimisters utdanningsfond deler hvert år ut utdanningsstipender til kvinner i utviklingsland med soroptimistklubber tilknyttet SI Europa, hovedsaklig i Afrika.
Norske soroptimisters utdanningsfond vant SI Europa sin
Best Practice Award for 2012!

Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - )
SI Norgesunionen sitt Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking).
Gir flere enn 100 ungdommer på internatskoler opplæring i livsmestring og karriereveiledning.

Salg av lilla sløyfer for bekjempelse av menneskehandel gjennom Moldovaprosjektet og bevisstgjøring i Norge.
Inntekter fra SI Bergen sitt salg av tujadekorasjoner julen 2010 gikk også til dette formålet.

Lakshmi Ashrams Venner   (1990 - )
Økonomisk støtte til pikeskolen Lakshmi Ashram i Indias nordøstlige fjellområder.
Undervisningen bygger på Gandhis ideer.
Kontaktperson Devi Pandey, pandey.devi@gmail.com

Soroptimists Go Green
SI Europa er engasjert i arbeidet for bærekraftig miljø gjennom satsingen Let´s Go Green – Working for a healthy environment

Soroptimister for utdanning og ledelse 
Soroptimist International sitt langtidsprosjekt 
Educate to Lead (2011-2021) 
Bergen Soroptimistklubb sine prosjekter 
Hope Through Education og Kvinner til kvinner inngår i dette internasjonale langtidsprosjektet.

 

Salg av lilla sløyfer for arbeid mot menneskehandel
Pikeskolen Lakshmi Ashram i India bygger på Gandhis filosofi.