Prosjekter vi støtter

I tillegg til klubbens prosjekter støtter vi også:

Utdanningsfondet
(1985 -)
Norske soroptimisters utdanningsfond deler hvert år ut utdanningsstipender til kvinner i utviklingsland i hovedsaklig i Afrika.
Norske soroptimisters utdanningsfond vant SI Europa sin Best Practice Award for 2012!

Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - )
SI Norgesunionen sitt Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking).
G<Har siden starten gitt flere enn 100 ungdommer på internatskoler opplæring i livsmestring og karriereveiledning.

Salg av lilla sløyfer for bekjempelse av menneskehandel gjennom Moldovaprosjektet og gjennom bevisstgjøring i Norge.

 

Salg av lilla sløyfer for arbeid mot menneskehandel
Pikeskolen Lakshmi Ashram i India bygger på Gandhis filosofi.