Omsorgsbasen

I samarbeid med Omsorgsbasen for kvinner, Kirkens Bymisjon. 

Julegaver og en liten ukentlig gave fra klubbens medlemmer til kvinnene som bruker omsorgsbasen, et overnattingstilbud i Hollendergaten 13 i Bergen sentrum for kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. 
Les mer om Omsorgsbasen 

Prosjektet er avsluttet i forbindelse med at Omsorgsbasen ble nedlagt 31.12.2019