Medlemsmøter

Medlemsmøter første mandag hver måned.

Foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer, bedriftsbesøk, åpne møter om tema som vold mot kvinner, menneskehandel, kvinnehelse osv. og da gjerne i samarbeid med andre kvinneorganisasjoner.

Møtene starter vanligvis kl 19.30, med sosialt samvær fra kl. 19.

Planlagte aktiviteter

Tidligere aktiviteter