Medlemsmøter

Medlemsmøter første mandag hver måned.

Foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer, bedriftsbesøk, åpne møter om tema som vold mot kvinner, menneskehandel, kvinnehelse osv. og da gjerne i samarbeid med andre kvinneorganisasjoner.

Møtene starter vanligvis kl 1900 og finner sted i Kvinnehelsehuset i Sandbrogaten (Bergen Sanitetsforening sine lokaler)

Sommermøte:
Mandag 5. juni kl. 1900, Kvinnehelsehuset i Sandbrogaten
-----------------------

Soroptimistmøter innledes med lystenning:

Vi tenner ett lys for Soroptimist International,
ett lys for Europaføderasjonen,
ett lys for Norgesunionen og
ett lys for Bergen Soroptimistklubb

 og deretter leses appellen vår som er retningsgivende for vårt arbeid:

La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål,
og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

 

 

Bergen soroptimistklubb - ved halvparten av oss.

God stemning på medlemsmøte
To flotte soroptimister Inger Sjong og Rannveig Sjøvoll
Kveldens innleder Mari Breitnes fra Bybonden, sammen med klubbmedlem Anne Raaheim
Innleder på marsmøtet Mari Breitnes fra Bybonden, sammen med klubbmedlem Anne Raaheim