Infobrosjyre

Infobrosjyre utarbeidet av SI Norgesunionen gir informasjon om hvem vi er og hvordan vi arbeider.
Du kan også lese om organisasjonens historie, våre mål og visjoner, og hvor i landet vi finnes. 

I tillegg gir flygebladet kortfattet informasjon om soroptimistene og vårt arbeid.

Se også brosjyren Soroptimist International of Europe - A network of professional women