Velkommen til Bergen Soroptimistklubb

Oransje dager 25. november til 10. desember
25. november er FNs internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Denne dagen er starten på en 16 dagers kampanje "READ THE SIGNS" som avsluttes den 10. desember, FNs dag for menneskerettigheter og den internasjonale soroptimistdagen.

I løpet av kampanjen setter vi søkelys på 8 kjennetegn på et skadelig forhold. Tegnene kan virke opplagte, men de er nøye valgt basert på de dataene som finnes fra saker med alvorlig partnervold. 

Hva skjer i Bergen?
Bergen soroptimistklubb får tradisjonen tro satt oransje lys på Det gamle Rådhus i perioden 25. november til 10. desember. Lysene blir tent 25. november kl. 1500.
Appeller ved byrådsleder Christine B. Meyer og helsebyråd Christian Haugen.

--
Soroptimist International (SI), er et verdensomspennende nettverk av yrkeskvinner som arbeider for å fremme menneskerettigheter og bedre kvinners og jenters livssituasjon. Soroptimist International har rådgivende status i FNMottoet vårt er å være en global stemme for kvinner.

Følg oss på                                            

_________________________________________________________________________________________

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt på bergen@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima