Hope Through Education

Prosjektet Hope Through Education gir utdanning for jenter i Sør-Sudan. Prosjektet er et samarbeid mellom SI Bergen og kvinner i Sør-Sudan.

Se FILM om Hope Through Education

I Sør-Sudan, som ble selvstendig i 2011 etter mer enn 20 års borgerkrig og vedvarende etniske konflikter, er 78 % av den voksne befolkningen analfabeter, og bare 16 % av kvinnene kan lese og skrive (UNDP).

Når jenter får utdanning, gir det positive ringvirkninger for hele samfunnet. 

Utdanning av jenter er avgjørende for landets utvikling, fattigdomsreduksjon, bedre helse og redusert dødelighet. I tillegg kan utdanning medvirke til å gi grunnlag for demokratiutvikling og fred.

Utdanning betyr samtidig mye for hver jente gjennom hennes liv. 
The Girl Effect illustrerer dette.


I prosjektet Hope Through Education blir skolepenger og bøker betalt av innsamlede penger fra Norge. Foreldrene betaler for skoleuniform, skolemat og transport. Skolejentene får tett oppfølging lokalt av veiledergruppe med fire kvinner. De velger hvem som skal få støtte til utdanning og følger opp jentene, holder kontakt med jentenes familier og skole, samt sender statusrapporter til klubben.

Vil du å støtte prosjektet?

Kontonummer: 5201.05.94863 eller VIPPS: 75273
Gavebrev kr 50 

Kontaktperson: Dora Poni Loro bergen@soroptimistnorway.no 


«When you educate a girl and empower the woman she becomes, you educate and empower the whole family» 

 

 

 

Hope Through Education i Juba, Sør-Sudan
Gavebrev Hope Through Education kr 50
Hope Through Education i Juba, Sør-Sudan februar 2018