KJOLESALG

Soroptimistenes K J O L E S A L G 
ble arrangert i 2013, 2014 og 2015
på Kafe Magdalena, Kong Oscarsgt. 5

Inntektene fra salget gikk til  
soroptimistenes utdanningsprosjekter i Afrika
Hope Through Education i Sør-Sudan og Utdanningsfondet

Arrangementet var en del av Internasjonal Uke 2015

Utdanning av kvinner gir utvikling   •  The Girl Effect

Bergen Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende nettverk av yrkeskvinner som arbeider for å bedre kvinners og jenters livssituasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har rådgivende status i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Se bilder fra kjolesalgene i 2014 og 2013 !

 

Kjolesalg til inntekt for utdanning for jenter og kvinner i Afrika. Foto: Mona Hauglid