Sosiale samlinger for ukrainske kvinner som har flyktet fra krigen

Høsten 2022 startet vi opp et nytt prosjekt rettet mot kvinner fra Ukraina som er kommet til Bergen på grunn av krigen i hjemlandet.

Mål for prosjektet

  • Skape et sosialt nettverk mellom ukrainske kvinner og norske kvinner
  • Gjøre de ukrainske kvinnene kjent med norsk kultur, normer, tradisjoner, arbeidsliv og samfunnsliv
  • Gjøre norske kvinner kjent med ukrainsk kultur og de ukrainske kvinnenes kompetanse
  • Bidra til at de ukrainske kvinnene lærer å snakke norsk

Aktivitet i prosjektet

Arbeidet startet i august 2022 da vi gjennom Bergen sanitetsforening fikk kontakt med en ukrainsk kvinne som ble vår kontaktperson, og som samlet fem andre kvinner. 

Vi hadde vårt første møte i september der noen av våre medlemmer hadde dialog med de ukrainske kvinnene. Etter dette har vi hatt månedlige møter.

I starten var språket en utfordring, vi måtte snakke engelsk og bruke tolk som oversatte fra engelsk til ukrainsk. Vi bruker fortsatt tolk, men opplever at det er blitt lettere å kommunisere på norsk for hvert møte. Alle de ukrainske kvinnene går på norskkurs og vil gjerne praktisere språket. Den nonverbale kommunikasjonen ved å møtes rundt et bord er også viktig.

Programmet for møtene er så langt laget i dialog med de ukrainske kvinnene og har handlet om familieforhold og holdninger, forberedelser til jul og håndarbeid. Temaene har engasjert deltakerne, skapt god dialog og stemning i møtene.