Tillitskvinner

STYRET 2020-2021 (1. oktober - 30.september)                                                                       

President: Inger-Johanne Haukedal
Visepresident: Edle Utaaker
Sekretær:   Anne Raaheim
Kasserer: Siren Hammer Østvold
Styremedlem: Linda Kråkenes
Suppleanter: Nora Wiium
  Guro S. Sandnæs
Programansvarlig:        Tone Lønning 
Assisterende programansvarlig:  Marit Nergaard Aas
Nettansvarlig:   Britt Nordgreen
   
Revisorer: Julia Anthonisen
  Vibeke Knudsen
   
Valgkomitè: Britt Nordgreen
  Rita Altø Riis
  Birte Nordenson
   
Representanter til representantskapsmøte: Inger Johanne Haukedal
   
Suppleanter:   
 (fra styret) Siren Hammer Østvold
 (fra styret) Edle Utaaker
 (fra medlemmene) Rita Altø Riis
 (fra medlemmene) Nina Lied Larsen