Tillitskvinner

STYRET 2018-2019 (1. oktober - 30.september)                                                                       

President: Ragnhild Aak Skajaa
Sekretær:   Rita Altø Riis 
Kasserer: Siren Hammer Østvold
Styremedlemmer: Tone Klepsland
   Sue Janne Alsaker  
Suppleanter: Rannveig Sjøvoll
  Inger Johanne Haukedal
   
Programansvarlig:        Tone Lønning 
Assisterende:  Birgit Hammer
  Dora Poni Loro
   
Nettansvarlig:   Siren Hammer Østvold
Assisterende: Britt Nordgreen
   
Rekrutteringsansvarlige Sue Janne Alsaker
  Nina Lied Larsen
   
Revisorer: Julia Anthonisen
  Vibeke Knudsen
   
Valgkomitè: Tone Lønning
  Britt Nordgreen
  Nina Lied Larsen
   
Representanter til representantskapsmøte: Ragnhild Aak Skajaa
  Bente Bassøe Gjelsvik
Suppleanter:   
 (fra styret) Inger Johanne Haukedal
 (fra styret) Sue Janne Alsaker
 (fra medlemmene) Edle Utaaker
 (fra medlemmene) Britt Nordgreen