Tillitskvinner

STYRET 2021-2022 (1.oktober - 31. desember)                                                                      

President: Edle Utaaker
Sekretær:   Linda Kråkenes
Kasserer: Siren Hammer Østvold
Styremedlem: Molly Rydstrøm
Suppleanter: Nora Wiium
  Nina Lied Larsen
Programansvarlig:        Guro S. Sandnæs
Assisterende programansvarlig:  Inger-Johanne Haukedal
Nettansvarlig:   Britt Nordgreen
Revisorer: Inger S. Hølvold
  Vibeke Knudsen
Valgkomitè: Inger Johanne Haukedal
  Julia Anthonissen
  Birte Nordenson
   
Representanter til rep.møte: Edle Utaaker
  Birte Nordenson
Suppleanter:   
 (fra styret) Siren Hammer Østvold
 (fra styret) Linda Kråkenes
 (fra medlemmene) Britt Nordgreen
 (fra medlemmene) Tone Lønning