Tillitskvinner

STYRET 2019-2021 (1. oktober - 30.september)                                                                       

President: Inger-Johanne Haukedal
Visepresident: Edle Utaaker
Sekretær:   Anne Raaheim
Kasserer: Siren Hammer Østvold
Styremedlem: Sue Janne Alsaker
Suppleanter: Rannveig Sjøvoll
  Guro S. Sandnæs
Programansvarlig:        Tone Lønning 
Assisterende programansvarlig:  Marit Nergaard Aas
Nettansvarlig:   Siren Hammer Østvold
Assisterende nettansvarlig: Britt Nordgreen
   
Revisorer: Julia Anthonisen
  Vibeke Knudsen
Valgkomitè: Britt Nordgreen
  Rita Altø Riis
  Nina Lied Larsen
   
Representanter til representantskapsmøte: Inger Johanne Haukedal
  Bente Bassøe Gjelsvik
Suppleanter:   
 (fra styret) Sue Janne Alsaker
 (fra styret) Edle Utaaker
 (fra medlemmene) Britt Nordgreen
 (fra medlemmene) Nina Lied Larsen