Tillitskvinner

STYRET 2023                                                                      

President: Edle Utaaker
Sekretær:   Linda Kråkenes
Kasserer: Siren Hammer Østvold
Styremedlem: Molly Rydstrøm
Styremedlem: Nora Wiium
Programansvarlig: Siren Holme
Varamedlem: Nina Lied Larsen
Varamedlem: Marit Nergaard Aas
Andre verv:  
Nettansvarlig:   Britt Nordgreen
Revisorer: Inger S. Hølvold
  Rannveig Sjøvoll
Valgkomitè: xxx
  Julia Anthonissen
  Eva Karin D. Halvorsen
Representanter til rep.møte: Edle Utaaker
  xxxx
Varamedlemmer til rep.møte:   
 (fra styret) Linda Kråkenes
 (fra styret) Molly Rydstrøm
 (fra medlemmene) Tone Lønning
 (fra medlemmene) Rannveig Sjøvoll

  Styret 2023

Styret 2023 -
fra venstre Nora Wiium, Linda Kråkenes, Edle Utaaker, Siren Hammer Østvold, Marit Neergaard Aas,
Siren Holme, Nina Lied Larsen og Molly Rydstrøm