Klubbens prosjekter

Prosjekt Hope Through Education  - startet i 2013 og sikrer 6 jenter i Sør-Sudan skolegang.
                                                       
Prosjekt Omsorgsbasen  startet i 2003 - og er et samarbeid med Omsorgsbasen for kvinner, Kirkens Bymisjon.

- Vi  bidrar med ukentlige trivselsgaver og julegaver fra klubbens medlemmer til kvinnene som bruker Omsorgsbasen, et tilbud  i Bergen sentrum for kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet

Prosjekt MENTORPROGRAM  (2015 - 2017)

I tillegg støtter vi Norgesunionen sine prosjekter: Utdanningsfondet,  Moldovaprosjektet og Lilla sløyfer