Klubbens prosjekter

Klubben har et internasjonalt og et lokalt prosjekt:

Hope Through Education  -  som startet i 2013 er vårt internasjonale prosjekt i Sør Sudan.

Sosiale samlinger med ukrainske kvinner er vårt lokale prosjekt som startet høsten 2022.

Vi har også gjennom flere år drevet et Mentorprogram.

I tillegg støtter vi Norgesunionen sine prosjekter: Norske soroptimisters utdanningsfond,  Moldovaprosjektet og Lilla sløyfer