Klubbens prosjekter

Prosjekt Hope Through Education  - startet i 2013 og sikrer 6 jenter i Sør-Sudan skolegang.
                                                       
Prosjekt MENTORPROGRAM  

I tillegg støtter vi Norgesunionen sine prosjekter: Utdanningsfondet,  Moldovaprosjektet og Lilla sløyfer