Bergen Soroptimistklubb

Bergen Soroptimistklubb ble stiftet 29. april 1938 og har i dag 51 medlemmer. Klubben er landets største og nest eldste soroptimistklubb.

Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bergen Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen og SI Europe, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.

SI har generell rådgivende status med fast representasjon og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser.
SI samarbeider med flere FN-organisasjoner, 
bl.a. UN Women (kvinner), UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO  (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø).
Les mer om SI og FN her og her.
Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

SI Europaføderasjonen har representasjon i Europarådet, European Women's Lobby og OSCE.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner.