Hva gjør vi?

Soroptimist International skal  BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV og status gjennom - utdanning (Education) - myndiggjøring/selvstyrking (Empowerment) - tilrettelegging for personlig utvikling (Enabling opportunities)

Delmål som støtter opp om FNs bærekraftsmål:
1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

For at Soroptimist International skal kunne beholde sin generelle rådgivende status og talerett i FN, må klubbene rapportere om sine aktiviteter (bevisstgjøring, formidling og handling) i såkalte programfokusrapporter (PFR).

Soroptimist International sitt motto er å være en global stemme for kvinner