Handlingsplan

HANDLINGSPLAN 2018-2019 
Ny handlingsplan er under utarbeidelse

SATSINGSOMRÅDER:

  • Engasjerte medlemmer
  • Rekruttere nye medlemmer
  • Synlighet, påvirkning og kommunikasjon
  • Prosjektarbeid

Klubbens handlingsplan bygger på

Strategiplan for Norgesunionen 2019 - 2023