Mer om mentoring i vårt program

Mentors hovedoppgave er å veilede og styrke en innvandrerkvinne (på vei inn) i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Mentoring innebærer at en mentor (veileder) og en mentee (den som veiledes) møtes for samtaler over en avgrenset tidsperiode (ca et skoleår).
Utgangspunktet er et mål som mentee formulerer sammen med mentor og som hun ønsker å utvikle seg mot.
Mentor er samtalepartner og bruker sine erfaringer og sin kunnskap til å sette søkelys på muligheter og motivere underveis.

Mentorrelasjonen skal fungere som et læringsfellesskap der begge er både aktive og lyttende. Samtalene skal være preget av dialog, likeverdighet og gjensidig tillit. 

Hvert mentorpar avtaler tid og sted for to timer lange månedlige samtaler.

Mentoropplæring
Alle mentorer får opplæring. Formålet er bl.a. å skape bevissthet om rollen som mentor. Opplæringen inneholder tips til hvordan legge til rette for god kommunikasjon og læring i samtalene mellom mentor og mentee. 
Noen kulturforskjeller blir belyst.

Rekruttering av mentees
Innvandrerkvinner som ønsker å delta som mentee må sende inn utfylt søknadsskjema og cv.
Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju. Formål med intervjuet er dels å gi søkeren en realistisk forståelse av programmet og dels at intervjuerne får et inntrykk av kandidatenes bakgrunn, motivasjon og forventninger til programmet.

Sammensetting av mentorpar
Mentor og mentee trenger ikke å ha samme utdanning eller yrke.
Alle mentorpar vil få en kontaktperson som mentor og/eller mentee kan henvende seg til underveis.

Kontakt
mentor@soroptimistnorway.no