Mentorprogram 2016-2017

Bergen Soroptimistklubb gjennomførte mentorprogrammet i samarbeid med soroptimistklubbene på Os og Voss. 12 mentorpar deltok.
Kontaktperson: Tone Lønning lonning.tone@gmail.com
SAMLINGER, i tillegg til mentorparenes månedlige mentoringsamtaler:
 19/9      18-21     Mentoropplæring gruppe1 v/ Christine Grung, i Bergen   
     Det psykologiske fakultet. Christiesgt. 12, 4. etg.
 26/9  18-21  Første fellesmøte med adepter og mentorer v/ Christine Grung 
     Det psykologiske fakultet. Christiesgt. 12, 4. etg.
  4/10  18-21  Mentoropplæring gruppe2 v/ Christine Grung, Bergen rådhus
31/10  18-20  Adepttreff med erfaringsutveksling, Bergen rådhus
 14/11  18-21  Adeptsamling Bergen
     Om å sette seg mål og valg av strategier for å nå målene 
     v/ Nora Wiium, Det psykologiske fakultet. Christiesgt. 12, 4. etg.
 23/11  18-21  Samling Os for adepter og mentorer
     Om å sette seg mål og valg av strategier for å nå målene 
     v/ Nora Wiium, Os folkebibliotek, Holtbrekka 7
 28/11  18-21  Mentorsamling m/ erfaringsutveksling v/ Berit Andersen
     Bergen rådhus, rom 222
 16/1  18-21  Fellessamling om jobbsøking v/ Lars Haugland, i Bergen
     Det psykologiske fakultet. Christiesgt. 12, 4. etg.
 20/2  18-21  Adeptsamling m/ erfaringsutveksling, i Bergen 
     (for Os og Bergen), Bergen rådhus, 2. etg.
  4/3  10-14  Samling Voss for adepter og mentorer v/ Christine Grung 
     og Tone Lønning. Nabobeino, Voss Frivilligsentral  
 24/4  18-21  Mentorsamling m/ erfaringsutveksling v/ Berit Andersen, 
     Det psykologiske fakultet. Christiesgt. 12, 4. etg.
 22/5  15-19  Samling Voss. Voss kulturhus og rasteplass Kvåle
     Tema "Typisk norsk". Film m/ diskusjon. Mat fra ulike kulturer
 19/6  18-21  Avslutningssamling Bergen & Os, Kulturhuset Danckert Krohn

Dessuten uformelt nettverkstreff for nye og tidligere adepter og mentorer. Nettverkstreff gir mulighet for mingling for å bli kjent med hverandre og dele kunnskap.

SI Bergen: en adept og en mentor 2017
Mentorprogramdeltakere fra Os
Mentorprogrammet på Voss 2017