Mentorprogram 2015-2016

Bergen Soroptimistklubb gjennomførte mentorprogram med 8 mentorpar.

Programmet ble gjennomført som et voksenopplæringskurs i samarbeid med Folkeuniversitetet.

Kontaktperson: Tone Lønning lonning.tone@gmail.com

Hvert mentorpar møttes til egne månedlige mentoringsamtaler. I tillegg møttes deltakerne på samlinger (se oversikten nedenfor).
Alle adeptene (menteene) fullførte mentorprogrammet.

SAMLINGER:

Sted: Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, i Christiesgate 12
når annet sted ikke er angitt.

28. september kl. 18-21: Mentoropplæring v/Christine Grung

12. oktober kl. 18-21: Samling for mentorpar v/ Christine Grung
Første møte mellom adepter og mentorer.

26. november kl. 18-21.30: Mentorsamling v/ Cecilie Lycke, Motivati 

18. januar kl. 18-21: Fellessamling 
Lars Haugland: Å være jobbsøker i norsk arbeidsliv

10. februar kl. 18-20: Adeptsamling m/ erfaringsutveksling
v/ Nora Wiium

29. februar kl. 18.30-21: Adeptsamling m/ erfaringsutveksling
v/ Berit Andersen

1. mars kl. 18-21: Mentorsamling m/ erfaringsutveksling  
v/ Berit Andersen   

18. april kl 18-21: Nettverkstreff i Kafe Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

18. mai kl 18-21: Nettverkstreff i Kafe Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

10. juni: Fellessamling m/ evaluering og avslutning

Deltakere i mentorprogrammet 2015-2016
SI Bergen: Mentorprogrammet 2015-2016