Erfaringer med mentorprogrammet

Viktigste ressurs er menneskene. Soroptimister som mentorer har bidratt til å styrke innvandrerkvinner som arbeidssøkere/yrkeskvinner i Norge.

Mentees gir uttrykk for at de fikk mer pågangsmot, lærte norske samfunnskoder og ble tryggere på jobbsøking.
Mange oppdaget nye muligheter (andre jobber, videre utdanning) og noen fikk (mer relevant) jobb, midlertidig eller fast.
Bieffekter var bedre norsk og utvidet nettverk.

Mentorer vektlegger at å være mentor har vært en positiv og meningsfull opplevelse; «gleden ved å gjøre en forskjell» og «har lyst til å gjøre det flere ganger». Lærerikt å få innsikt i og forståelse for innvandrerkvinners utfordringer og ressurser i norsk hverdag og arbeidsliv.

Utfordringer var typisk knyttet til språk, forventninger og avtaler.

Mentorprogrammet på Voss 2017