MENTORPROGRAM

Bergen Soroptimistklubb starter igjen med mentorprogram for kvinner med innvandrerbakgrunn.

Brosjyre og søknadsskjema
Tidsplanen for gjennomføring er endret.
Mentorprogrammet starter januar 2020.

Kontakt
mentor@soroptimistnorway.no

Erfaringer med mentorprogrammet

Mer om mentoring i vårt program

Mentorprogrammet ble også gjennomført i 2015-2016 og i 2016-2017:

Mentorprogram Hordaland 2016-2017

Mentorprogram Bergen 2015-2016

Prosjektgruppe:
Nora Wiium, Marit Nergaard Aas, Guro Svenningsson Sandnæs og Tone Lønning