MENTORPROGRAM

Bergen Soroptimistklubb gjennomfører i perioder mentorprogram for kvinner med innvandrerbakgrunn. Siste gjennomføring var i 2020. Foreløpig har vi ikke besluttet når ny gjennomføring av mentorprogrammet vil begynne.

Brosjyre og søknadsskjema
Ny søknadsfrist vil trolig bli kunngjort etter hvert.

Kontakt
bergen@soroptimistnorway.no

Erfaringer med mentorprogrammet

Mer om mentoring i vårt program

Mentorprogrammet ble også gjennomført i 2015-2016 og i 2016-2017:

Mentorprogram Hordaland 2016-2017

Mentorprogram Bergen 2015-2016

Prosjektgruppe:
Nora Wiium, Marit Nergaard Aas, Guro Svenningsson Sandnæs og Tone Lønning