KVINNER OG HELSE 2015 – FOKUS PÅ AFRIKA

Mandag 2. mars kl. 19 i rådhuskantinen !

HENRIETTE SINDING AASEN 
(professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen):
Hovedinnlegg basert på forskningsopphold i Sør-Afrika 2013-14 vil ta utgangspunkt i Den afrikanske kvinneprotokollens
bestemmelser om reproduktive rettigheter og handle om de særlige utfordringene knyttet til mødre- (og spedbarns-) dødelighet, mangler i helse- og fødselsomsorgen kombinert med HIV-AIDS epidemien i mange afrikanske land, fattigdom, og trekk ved kjønnsroller/kjønnsdynamikk som forsterker kvinners reproduktive helseproblemer.

NORA WIIUM 
(førsteaman. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen):
kulturelle normer og seksuelle forhold mellom generasjonene – fokus på Ghana
Nora er på reise, men Henriette formidler hennes innlegg

DORA PONI LORO 
(koordinator ved Empo og Batteriet, Kirkens Bymisjon):
erfaringer fra Sør-Sudan, og om helseproblemer som følge av kulturelle praksiser

MARIT NERGAARD AAS, møteleder
(sykepleier/lektor med erfaring fra helsearbeid i Afrika)

Alle medvirkende er medlemmer av Bergen Soroptimistklubb

Enkel servering – afrikansk!

Salg av lilla sløyfer til forebyggende arbeid mot menneskehandel og kort til inntekt for prosjektet Hope Through Education

Vel møtt!

Arrangør: Bergen Soroptimistklubb

Arrangementet inngår i KVINNEFESTIVALEN 2015

 

Mor og barn i Malawi. Foto: Marit Nergaard Aas