Distriktsmøte Vest 30.september 2017

Distriktsmøte 30. september for Voss, Os, Bergen syd og Bergen Soroptimistkubb - påmelding for medlemmene til bergen@soroptimistnorway.no

PROGRAM

Program distriktsmøte