Medlemsblad

SI Norgeunionen sitt medlemsbladet Soroptima utkommer fire ganger i året og er tilgjengelig i bladbar versjon på nett.

Epost: soroptima@soroptimistnorway.no