Lystenning

Soroptimistmøter innledes med lystenning:

Vi tenner ett lys for Soroptimist International,

ett lys for Europaføderasjonen,

ett lys for Norgesunionen og

ett lys for Bergen Soroptimistklubb


Deretter blir appellen lest av et medlem.