Æresmedlemmer

Nåværende æresmedlemmer:

Britt Nordgreen
2019
Siren Hammer Østvold
2019
Inger Sinding Hølvold
2019
Lillemor Disen
2015
Edle Utaaker 2013
Lone Gjelvik 2008


Tidligere æresmedlemmer:

Eva Bassøe 2004 Minneord
Ruth Lohmann-Monsen 1999
Else Fossberg 1998
Bitta R. Østvold 1990
Elsa Jenssen 1979
Frida Borge
Agnes Stoltz Krog
Mary Barrat Due

Britt Nordgreen, Siren Hammer Østvold og Inger Hølvold ble æresmedlemmer i februar 2019. I midten klubbpresident Ragnhild Aak Skajaa med æresdiplomet til Inger Hølvold som ikke var til stede på møtet.
Lone Gjelvik
Lillemor Disen ble utnevnt til æresmedlem i september 2015
Æresmedlemmer Siren Hammer Østvold, Edle Utaaker, Britt Nordgreen og Inger Hølvold. Foto: Privat