Aktivitetsplan

 

Vår 2020   
 6. januar  Medlemsmøte kl. 1930 på Krohnhagen kafe - dørene åpner kl. 1900
   Program: opptak av nytt medlem, årshjul 2020, idedugnad rekruttering, orientering om SIE Scholarships
 3. februar  Bedriftsbesøk Ytre Sandviken avløpsanlegg i Breiviken Tid: kl. 18:45 
 2. mars  Årsmøte og medlemsmøte kl. 1930 på Krohnhagen kafe 
   Saksdokumentene sendes ut to uker før årsmøtet
 8. mars  Den internasjonale kvinnedagen - vi stiller i tog under parolen Stopp menneskehandel
10. mars  Styret møter byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt
 30. mars  Medlemsmøte kl. 1930
 24-26 april  Representantskapsmøte og Landsmøte i Trondheim
 4. mai  Medlemsmøte kl. 1930
 5-7 juni  Nordiske dager 2020 - Sundvolden hotell - avlyst pga covid-19 pandemien
 8. juni  Sommermøte
26-28 juni  Guvernørmøte i Praha - avlyst pga covid-19 pandemien